Коучинг

Какво е коучинг?

 

Коучингът е процес на помагане на клиентите при вземане на решаващи въпроси в личната и професионална сфера.

Работа на коуча е да помогне на клиентите си да отключат своя потенциал и с оптимизъм да ги направлява към ефективното постигне на крайната им цел; създаване на трайна или значима персонална или организационна промяна.

ЗАЩО И КОГА ДА ИЗПОЛЗВАМ КОУЧИНГА?

Личностен коучинг

 

 • Ако отдавна живеете в омагьосан кръг и не виждате изход от него
 • Имате притеснения и стахове, които не можете да преодолеете и да вземете решение в даден момент от живота си.
 • Планувате промени, а не знаете и не смеете да ги осъществите.
 • Имате ниско енергийно ниво и не знаете как да повишите вибрациите си.
 • Чувствате се отпуснати и натежали, а нямате мотивация да влезете във форма и да отслабнете.
 • Не се чувствате добре в кожата си и искате да направите генерални промени промени с външността си, за да изглеждате по-млади и енергични.
 • Не можете да сдобиете с дете и това ви отвежда към безпътие и депресия.
 • След поредното безуспешно инвитро нямате сили да продължите да се борите и сте изпаднали в безнадеждност.

Бизнес коучинг

 

 • Ако се чувствате неуверени при комуникацията с други хора.
 • Искате да излъчвате професионализъм и да се държите на ниво, а не знаете как.
 • Имате проблеми когато говорите пред хора и не знаете как да преодолеете това.
 • Ако вашата кариера е в застой и не виждате начин да промените нещо.
 • Когато ви липсва самочувствие при разговори с чуждестранни партньори.
 • Когато не може да намерите баланс между бизнеса и личния си живот.
 • Ако живеете в офиса, социалният ви живот е застрашен и се чувствате изолиран.

Очаквани резултати от коучинга

 • Разрешаване на специфичен бизнес или личен проблем
 • Постигне на поствените цели
 • По-голяма самоувереност
 • Бланс между бизнес и личен живот
 • Осъзнване на вътрешните потребност на клиента
 • Постигне на перфектната фигура
 • Да се сдобием с дете
 • Разрешаване на всички основни проблеми и въпроси на клиента, които са били поставени по време на сесията
 • Щастие – последната дестинация на всеки клиент

Как протича една коучинг-сесия

Продължителността на една коучинг сесия е повече от 1 час. В рамките на сесията коучът направлява клиента, като му задава въпроси, помага му да се фокусира, да види нерализирания си потенциал, за да може клиента да напредне към желаната цел.

След всяка една сесия клиентът получава задача, която трябва да бъде изпълнена до следващата коучинг-сесия. Желателно е тези задачи да се изпълняват, за да се получат очакваните резултати.

Какво ви предлага коуча

 • Коуча е сертифициран специалист, който базирано на своя опит може да ви направлява и подпомага във вземането на важни за вас решения.
 • Коъчинг техники за бързо и ефективно постигане на резултати
 • Спокойна и релаксираща обстановка
 • Емпатия, позитвна енергия и разбиране по време на сесията
 • Изготвяне на план „стъпка по стъпка“ за постигане на целите
 • Помощ при идентифициране на нужните помощни материали за клиента (книги, статии, интернет линкове, специализирани лица)
 • Видими резултати след всяка една сесия.
 • Висока степен на конфиденциалност

Очаквания на коуча от клиентите си

 • Клиентът да е наясно със себе си, че желае да направи промените.
 • Точност – клиентът да се явява в уговоения час. В случай на ангажираност от страна на клиена, да се уведоми коуча най-малко 48 часа предварително. Незаявените пропуснати сесии се заплащат при следващо посещение.
 • Да се изпълняват задачите поставените по време на сесиите. В случай че те не са изпълнени в 3 поредни сесии, коучът има право да преустанови работата си с този клиент, да му препоръча друг специалист или да го свърже с друг коуч.
 • Търпение – клиентът да не очакват пълна промяната след първата сесия. За постигането на радикални промени и трайни резултати са необходими няколко сесии.